Regulamin

Regulamin Klubu Squash Park Wieliczka

Zasady ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Squash Park Wieliczka, mieszczącego się w Wieliczce przy ul. Żeromskiego 5.
 2. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu do stosowania jego postanowień.
 3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów, będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów Klubu.
 4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą opiekuna.
 5. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 6. Na terenie Klubu zabrania się;
  1. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
  2. używania tytoniu
  3. wnoszenie i używania sterydów, narkotyków a także wstępu do Klubu pod ich wpływem
  4. wprowadzania zwierząt
  5. handlu i akwizycji
  6. naklejania i pozostawiania reklam
  7. wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
 7. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 23.00 oraz w soboty i niedziele od godziny 8 do 22.00. Klienci mogą korzystać z klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 30 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
 8. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w klubie. Po skorzystaniu z usługi, kluczyk należy zwrócić w recepcji klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 40 zł na rzecz klubu.
 9. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest przez klienta pełna odpowiedzialność finansowa.
 10. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób, korzystających z urządzeń i zajęć w Klubie.
 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
 12. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach wyłącznie w czasie pobytu w Klubie.
 13. Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania "Regulaminu rezerwacji i korzystania z kortów do squasha i badmintona", zamieszczonego poniżej, oraz dostępnego w recepcji Klubu. 
 14. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje Klientów.
 15. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 16. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych Klubu ma prawo do wykreślenia Klienta z listy, bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi Klubu.
 17. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje właściciel Klubu.
 18. Klient ma prawo pisemnego odwołania się od decyzji do Właścicieli Klubu.

Regulamin rezerwacji i  korzystania z kortów do squasha i badmintona

 1. Korty do squasha wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
 2. Dozwolone jest przedłużenie gry max. do 10 min tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać można on-line kartą kredytową lub przelewem oraz bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą kredytową, najpóźniej 7 dni od dokonania rezerwacji niezależnie od wybranego terminu. W przypadku nie uiszczenia opłaty, rezerwacje zostaną automatycznie anulowane.
 4. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie Klienci zaopatrzeni w zamienne obuwie sportowe do sportów halowych, charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów, często oznaczone specjalnym napisem. W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia, pracownicy klubu mają prawo odmowy wejścia, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.
 5. Zasady rezerwacji kortów:
  1. Rezerwacji dokonać można on-line, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji,
  2. Rozliczenia transakcji dokonywanych poprzez system rezerwacji on-line kartą kredytową lub e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay.
  3. Anulacja rezerwacji jest możliwa wyłącznie na pełne 24h przed terminem rezerwacji, samodzielne w systemie on-line lub poprzez recepcjonistę Squash Park Wieliczka. W terminie krótszym niż 24h, anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym Recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany kort. Od momentu wprowadzenia anulacji, termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.
  4. Nieterminowa anulacja kortu lub niepojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje Klienta do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu.
 6. Zakładając konto w Squash Park Wieliczka Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Squash Park Wieliczka S.C. Joanna Kuryj-Czyżowska i Marcin Czyżowski swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: Squash Park Wieliczka S.C. Joanna Kuryj-Czyżowska i Marcin Czyżowski, 32-02 Wieliczka, ul. Lednicka 24C.
 7. Karnety upoważniające do korzystania z kortów wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Ograniczone są 3 miesięcznym terminem ważności, a opłacony karnet nie podlega zwrotowi lub zamianie.
 8. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry wskazanymi przez instruktora lub innego pracownika Klubu.
 9. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów.
 10. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
 11. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych.
 12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Newsletter

Copyrights Squash Park Wieliczka 2015
Created by OPENFORM